UŽITEČNÉ INFORMACE » ANALÝZY, KOMENTÁŘE
ANALÝZY, KOMENTÁŘE

Evropa v přelomovém období (export, pohledávky, regionální tenze, insolvence)

Ačkoli se v západní Evropě v roce 2014 očekává oživení, růst bude jen mírný, a to kolem jednoho procenta. Hlavním hnacím motorem tohoto růstu budou dvě stabilní ekonomiky, Rakousko a Německo, které jsou největšími obchodními partnery naší republiky. Míra růstu v těchto zemích by měla dosáhnout 1,7 %.

Celý článek naleznete zde.

Téměř polovina firem platí faktury pozdě. Porušují tím zákon

Čtyřicet pět procent společností neplatí včas faktury, čímž porušují zákonnou povinnost. Jejich jednání se přitom dotýká dalších téměř sedmdesáti procent firem, které tak nedostávají včas zaplaceno za své služby, jak ukázal výzkum společnosti Investiční aukce.

Bohužel musíme souhlasit s tím, že neblahá očekávání trhu se přesunula do firem. Nikdo nic nenamítá proti optimalizaci nákladů, ale ta musí být smysluplná. Pouhé škrtání je ekonomický nesmysl. Nejdříve musí přijít analýza a na jejich závěrech pak případná optimalizace. Ze všeho nejdříve se musí zavřít kohoutky penězovodům, které vysávají peníze bezúčelně a neznámo kam.

Celý článek naleznete zde

 

Dne 30. 6. 2012 nabyla účinnosti novela živnostenského zákona, jejímž cílem je snížení administrativní zátěže podnikatelů-fyzických osob, a to hlavně zjednodušením postupů při zahájení i průběhu živnostenského podnikání. Novela reflektuje aktuální poznatky z praxe a má vést ke zkvalitnění právní úpravy a její lepší srozumitelnosti.

Celý článek naleznete zde.

 

Selhává každý 16 až 17 odběratel. Více než dříve se dere do popředí nutnost dodržování platební morálky. Situace v ČR naznačuje stabilní platební morálku, kazí ji však množící se počty nekorektního až podvodného jednání. Vyplývá to z podkladů společnosti KUPEG úvěrová pojišťovna.

Na úrovni platební morálky českých firem se do značné míry podílí i úmyslné poškozování dodavatelů a věřitelů. Před podobným jednáním může dodavatele ochránit především dokonalá znalost obchodního partnera. Podle poznatků specialistů z KUPEG úvěrová pojišťovny by následující varovné znaky měly každého dodavatele vést k maximální opatrnosti:

  • nedávná změna vlastnické struktury odběratele,
  • nečitelná vlastnická struktura,
  • zapojení lidí bez základních zkušeností v daném oboru v managementu,
  • náhlá reaktivace dlouhodobě spící firmy,
  • neočekávaně vysoký objem poptávky na dodání na fakturu,
  • ochota akceptovat výrazně vyšší cenu než je cena obvyklá za předpokladu odběru na fakturu,
  • zapojení osob s kriminální či jinak pochybnou minulostí.

Výše uvedené charakteristiky byly a jsou typické pro případy podobných pokusů, které KUPEG v průběhu letošního roku identifikoval. Pokusy o poškození klientů jsou společností KUPEG ve většině případů zachyceny díky rozsáhlé znalosti domácího trhu, dlouhodobým zkušenostem s chováním firem i osob a úzkou spoluprací s klienty. Pro samotného dodavatele je srovnatelná míra prevence jen obtížně dosažitelná.

Celý článek naleznete zde.

Finanční hospodaření obcí se v posledních čtyřech letech zhoršuje.

V loňském roce sice radnice snižovaly své zadlužení, ale počet obcí s vyšší mírou rizika je na rekordní úrovni.Počet obcí s vyšší mírou rizika je v České republice na nejvyšší úrovni za posledních jedenáct let. V období od roku 2007 do roku 2011 se jejich počet zvýšil téměř o 400 %. Nejhorší situace je ve Zlínském, Pardubickém a Karlovarském kraji, nejlepší v Královéhradeckém kraji. V roce 2011 se historicky poprvé mezi rizikově hospodařícími subjekty objevil také kraj, a to Středočeský. Informace vyplývají ze studie, kterou včera zveřejnila agentura ČEKIA, člen nadnárodní skupiny Bisnode.

Takové hospodaření s penězi daňových poplatníků je alarmující.

 

"Nebojme se outsourcingu. Pomáhá firmám uvolnit ruce".

Tak zní nadpis článku uveřejněného na serveru CFOworld. V uvedeném článku Tomáše Kolmana najdeme analýzu, proč je outsourcing administrativních činností ( například účetnictví ) neboli business process outsourcing výhodný a kdy je vhodné ho využít. Společnosti, které se snaží vlastnit a řídit všechny procesy, se pomalu a jistě stávají neflexibilní kolosy, které pak stěží mohou reagovat na potřeby zákazníků a trendy na trhu. Management firem, které chtějí být leadery na trhu, si toto uvědomují, a proto volí cestu specializace a outsourcingu.

Také my si myslíme, že například výrobce kancelářského vybavení neudělá díru do světa v oblasti podpůrných procesů v personalistice nebo v účetnictví, přestože se jedná o neodmyslitelnou součást podniku. Je výhodnější, a méně nákladné, svěřit uvedené procesy odborníkům a provádět hodnocení odvedené práce dle klíčových výkonnostních parametrů, tzv. KPI. Celý článek naleznete zde.