ÚČETNICTVÍ A DANĚ » DAŇOVÁ EVIDENCE
DAŇOVÁ EVIDENCE

Daňová evidence svým způsobem navazuje na jednoduché účetnictví, které bylo v České republice zrušeno v roce 2004.

Naše společnost nabízí vedení daňové evidence (mám zájem):

  • vedení dle platných právních předpisů,
  • evidenci drobného a dlouhodobého majetku, včetně zpracování plánů pro dlouhodobý majetek,
  • evidence pohledávek a závazků,
  • vedení skladové evidence,
  • inventarizaci majetku, inventární soupisy,
  • možnost členění hospodářských operací dle potřeb klienta na jednotlivá hospodářská střediska.