EKONOMICKÉ PORADENSTVÍ » EKONOMICKÉ ANALÝZY
EKONOMICKÉ A FINANČNÍ ANALÝZY

Ekonomické analýzy jsou specifická část analýzy zdrojů, což v praxi znamená, že se jedná o analýzu činností, v nichž primární úlohu hrají finance,peníze a čas. Cílem takovéto analýzy je odhalit silné a slabé stránky firmy, zjistit její výkonnost a získané informace vyhodnotit tak, aby se z provedené finanční analýzy stal jeden z nástrojů sloužící k řízení podniku. (mám zájem).

Tyto analýzy mají zásadní význam jako podklad pro rozhodování.

 • Analýza výsledovky,
 • Analýza dlouhodobých aktiv,
 • Analýza oběžných aktiv,
 • Analýza pasiv,
 • Analýza výkazu CASH FLOW (toku peněz),
 • Analýza finančního vývoje firmy,
 • Analýza rentability,
 • Analýza likvidity,
 • Analýza struktury financování firmy.

 

Součástí zpracování ekonomických analýz je také:

 • zpracování žádostí o úvěry, včetně jednání s bankovními domy,
 • výpočty návratnosti investic efektivity investic,
 • optimalizace nákladové části hospodaření,
 • SWOT analýzy,
 • vyhodnocení ekonomické a finanční situace firem.