EKONOMICKÉ PORADENSTVÍ » CONTROLLINGOVÉ SYSTÉMY
CONTROLLINGOVÉ SYSTÉMY

Pro zajištění dlouhodobé stability, růstu tržní hodnoty a zlepšení tržního postavení společnosti je třeba využívat účinné nástroje řízení. Controlling je aktivní přístup k řízení, orientovaný na budoucnost, ovládající rozhodující procesy společnosti a jejich dopad do ekonomického systému.

Pro úspěšné a efektivní řízení podniku jsou nezbytné informace a to informace v takovém rozsahu a struktuře, které umožní vedení podniku kvalifikovaně rozhodovat jak v krátkodobém, tak i v dlouhodobém horizontu (mám zájem).

Naše společnost nabízí:

 • analýzu současné situace v oblasti controllingu a návrhy na opatření,
 • návrhy a zpracování metodiky controllingu,
 • návrhy toku dat a informací,
 • zavedení systému controllingu u klienta,
 • externí zpracování controllingových činností klienta, včetně vyhodnocení podnikatelských a finančních plánů,
 • metodiku a zpracování výstupů (reportů) pro vlastníky podniku,
 • definice klíčových parametrů výkonnosti (KPI´s),
 • nastavení KPI´s,
 • výkonnostní modely,
 • finanční modely,
 • modely predikce,
 • benchmarking.