OSTATNÍ SLUŽBY » PROCESNÍ PORADENSTVÍ
PROCESNÍ PORADENSTVÍ

Optimální nastavení procesů a vhodně zvolená strategie jsou předpokladem úspěšného fungování každého podnikatelského subjektu či úřadu a umožňují jeho neustálé zlepšování. Důsledný proces plánování, kontroly a vyhodnocování vlastní činnosti ve vztahu k rozvojové strategii přináší revoluční změny a zefektivňování výkonnosti organizace (mám zájem).

V této oblasti Vám poradíme s:

  • analýzou a mapováním procesů,
  • optimalizací procesů,
  • work flow,
  • systémovou integrací,
  • nastavení projektového řízení,
  • řízením podle cílů (MbO) nebo podle kompetencí (MbC).