OSTATNÍ SLUŽBY » ORGANIZAČNÍ PORADENSTVÍ
ORGANIZAČNÍ PORADENSTVÍ

Optimální nastavení procesů a vhodně zvolená strategie jsou předpokladem úspěšného fungování každého podnikatelského subjektu a umožňují jeho neustálé zlepšování (mám zájem).

Podpoříme Vás:

  • rozborem vhodnosti organizační struktury,
  • nastavením zodpovědností, rolí a kompetencí vašich zaměstnanců,
  • zavedením ukazatelů pro hodnocení a odměňování zaměstnanců.