OSTATNÍ SLUŽBY » ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK
ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK

Řízením pohledávek se rozumí taková činnost, které vede k minimalizaci neuhrazení částek za zboží nebo služby.

Naše společnost nabízí efektivní správu pohledávek.Optimální nastavení procesů a vhodně zvolená strategie v oblasti pohledávek ovlivňuje finanční hospodaření společnosti. (mám zájem).

Naše společnost nabízí:

  • Monitoring  objemu pohledávek a jejich vývoj
  • Analýzu struktury pohledávek podle různých hledisek
  • Analýzu rentability pohledávek
  • Analýzu vzniku pohledávek
  • Analýzu nastavených dob splatnosti pohledávek
  • Hodnocení odběratelů
  • Kontak se zákazníky z titulu inkasa pohledávky
  • Zajištění služeb vedoucí k vymožení pohledávek