OSTATNÍ SLUŽBY » DOTAČNÍ ŘÍZENÍ
DOTAČNÍ ŘÍZENÍ

Máme zkušenosti s přípravou a řízením dotačních projektů, s přípravou a podáním podkladů pro žádosti na financování projektů a administrací výběrových řízení. Zaměřujeme se zejména na programy z OPPI (podnikání a inovace) a OPLZZ (alias "Oplzlík" - lidské zdroje a zaměstnanost).

Nabízíme následující služby (mám zájem):

  • kompletní správu projektů,
  • poradenství v oblasti výběru projektů,
  • poradenství při přípravě žádosti o platbu,
  • přípravu a řízení výběrových řízení projektů,
  • poradenství v oblasti financování projektů.